Metroid (5)

Så var det dags at presentera historien om Metroid.
Så var det dags at presentera historien om Metroid.
Så var det dags at presentera historien om Metroid.
Så var det dags at presentera historien om Metroid.
Så var det dags at presentera historien om Metroid.