Duck Tales 2

För det första så måste du ha Iron och Hammer adapterarna. Gå sedan till Launchpad och hoppa upp till vänster, in till en hemlig gång genom den vänstra väggen. Ha sönder det tredje blocket till höger som finns nere vid golvet. Gå sedan åt vänster och dra en av tunnorna till höger så att den faller ner i hållet. Ön reser sig nu över vattenytan. Stick tillbaka till Launchpad och hoppa över till kedjan. Klättra ner och leta rätt på den stora kistan med en docka på, så finner du en skatt. Banka nu sönder alla block till höger så att du når kistan längst bort, i denna finns kartan. Pust!

on fredag 12 september 2014 by Christian Karlsson
Was this helpful?

Du ska sätta ihop dem så att du finner vägen till gammelmorfar Fergus slott.

on fredag 19 september 2014 by Christian Karlsson
Was this helpful?
Det är antalet metroider du har kvar att besegra för att komma vidare.
on tisdag 16 april 2019 by Christian Karlsson
Was this helpful?