Little Nemo: The Dream Master

För att hitta nyckeln måste du förvandla dig till en krabba och sedan dyka ner i sjön. Nu kan du gräva dig ner i sanden och finna den femte nyckeln.

on måndag 16 januari 2017 by Christian Karlsson
Was this helpful?

Om du har gjort rätt så har du sedan tidigare den magiska staven. Tryck nu på Select för att välja den. Staven använder du genom att trycka ner B-knappen och på så sätt ladda upp den. Du ser på en en stapel hur mycket du laddat den. När du är nöjd med laddningen så släpper du knappen och en magisk laddning skjuts iväg mot mardrömshärskaren.

on fredag 25 Maj 2018 by Christian Karlsson
Was this helpful?