Flashback

Fotografiet har ingen funktion i spelet.

on fredag 24 mars 2017 by Christian Karlsson
Was this helpful?

Jag antar att det är hoppet du har problem med. Använd följande taktik för att kunna utföra hoppet riktigt. Håll ner springknappen och tryck åt det håll du vill springa, detta resulterar i att hjälten automatiskt hoppar och tar tag i kanten.

on fredag 31 mars 2017 by Christian Karlsson
Was this helpful?